Om Lilliendal Yoga

MediYoga Terapeut og lære Pernelle Berger Lilliendal er fra 1975 og indehaver af Lilliendal Yoga. Lilliendal Yoga ligger i Aabenraa, hvor Pernelle også bor med sin mand.

Pernelle er oprindeligt uddannet bioanalytiker. Men i foråret 2017 tog hun springet og blev uddannet MediYoga instruktør. Interessen herfor blev vagt gennem en artikel, hvor Pernelle blev tiltalt af roen ved denne yoga form og at alle kan være med.

Inden da havde Pernelle stiftet bekendskab med yoga for 25 år siden, hvor hun selv deltog på et hold, her var instruktøren meget inspirerede og siden den gang har hun on/of dyrket forskellige former for yoga.

Ved siden af passionen som MediYoga instruktør, arbejder Pernelle stadig som bioanalytiker, men drømmen er, at bidrage med ro og balance til den stressfyldte verden vi lever i, på fuld tid.

Pernelle har uddannet sig til MediYoga Terapeut og lære og kan nu hjælpe folk med f.eks. stress, udbrændthed og andre former for udfordringer. Dette foregår som en til en sessioner, hvor Pernelle ved hjælp af en opklarende samtale og forskellige spørgsmål, kan give hjælp til selvhjælp med udgangs punkt i yogaen.

Pernelle har i foråret 2020 gennemført Kontor-Yoga uddannelsen, for at kunne hjælpe virksomheder, med at gøre lidt ekstra for deres medarbejdere.